verslag Informeel bestuurdersoverleg 7 februari 2012

Dit verslag start op dinsdagavond 7 februari 2012. Het is een vervolg van de informele bestuurdersbijeenkomst van exact een jaar eerder, waarin een kleine groep bestuurders sprak over onder meer ondergrond en decentralisatie. Gerd de Kruif benadrukt in zijn opening het belang van het
informele gesprek. Het is een mogelijkheid om met elkaar de gelopen weg te bespreken en de toekomst te verkennen. Dat belang bleek uit de vorige bijeenkomst en heeft een stevige impact gehad. Dat blijkt niet alleen uit dat een jaar later bijna drie keer meer bestuurders bereid zijn gevonden om naar deze bijeenkomst te komen, maar ook uit de vorderingen in de  transitie zoals vastgelegd in een manifest. De centrale vraag die De Kruif aan het slot van zijn betoog aan de deelnemers voorlegt luidt: “Wat vinden we echt belangrijk?”.