Verslag informele bestuurdersoverleg 22 mei 2012

Op 22 mei 2012, de eerste officiële warme zomerse dag van dit jaar, verzamelden bestuurders van provincies, gemeenten, een waterschap en topambtenaren van het ministerie van I&M zich in de Hamermolen van Apeldoorn voor een informeel bestuurdersoverleg. Voor de tweede keer dit jaar bespraken ze de toestand van het bodembeleid. Ditmaal stond centraal: ‘wat zet de ondergrond op de politieke en maatschappelijke agenda?’ Deze vraag leidde tot de afspraak om te komen tot een bestuurlijke agenda. Om de ondergrond op de agenda te krijgen en te houden wordt scherp op twee A4 aangegeven, hoe de ondergrond is gekoppeld aan maatschappelijke opgaven en wat nodig is om dit waar te maken, in de geest van het “keizerkroonmanifest”. Ter illustratie van het belang van de ondergrond, wordt daaraan een overzicht met baten en lasten van de ondergrond toegevoegd. Ondanks de hitte ging aan deze afspraak een bijzonder levendige discussie vooraf, hieronder opgetekend aan de hand van de belangrijkste bespreekpunten. In september komen de bestuurders weer bij elkaar om de agenda vast te stellen.