Verslag bestuurdersoverleg 8 februari 2011

Op dinsdagavond 8 februari 2011 in het historische Grand Hotel Karel V. Onderwerp van gesprek was de bestuurlijke betrokkenheid bij bodem en ondergrond. Wat ontstond was een boeiend gesprek, waar organisator Gerd de Kruif om 21:15 uur een abrupt en geforceerd einde aan moest maken omdat het anders nachtwerk zou
worden. ‘Bodem en ondergrond’ bleek deze avond voor bestuurders een boeiend onderwerp. Een onderwerp dat lang niet altijd op de politieke agenda staat. Dat dit moet veranderen was voor de aanwezigen niet de vraag, maar wel de wijze waarop. Deze avond heeft, naast de afspraak om elkaar hierover voor de zomer nog eens over te treffen, geleid tot bouwstenen voor de transitie van bodem- en ondergrond beleid.