Bodeminformatiebeheer en overdracht ihkv OW

Er is veel informatie over bodem, grondwater en ondergrond aanwezig bij de diverse decentrale overheden en andere organisaties. De omgevingswet maakt dat veel informatie die nu bij provincies aanwezig is, gebruikt moet gaan worden door gemeenten en waterschappen. Vanuit het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) worden er Informatieproducten opgetuigd die invulling geven (op data- en ICT niveau) aan het delen en verrijken van data en informatie tot producten waar de eindgebruiker iets mee kan. Bijvoorbeeld om een omgevingsvisie op te tuigen of een vergunning te verlenen. Daarnaast gaat het DSO in op de samenwerking tussen het DSO en de overheden. Het DSO gaat niet in op de samenwerking tussen de diverse decentrale overheden sec en de decentrale overheden en andere informatiehouders. Deze partijen hebben zowel vanuit de rol van bronhouder als vanuit de rol van initiatiefnemer als vanuit de rol van vergunningverlener veel behoefte aan goede afspraken over samenwerking op het gebied van beheer en overdracht van informatie, niet in de laatste plaats omdat met de inwerkingtreding van de omgevingswet gemeenten en waterschappen taken uit gaan voeren die nu nog bij de provincie liggen waardoor goede overdracht van informatie essentieel is om de werkzaamheden op adequaat niveau uit te voeren.

Doelstelling

Het doel van dit project is het inzichtelijk krijgen en het beschrijven van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden en tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond en het beschrijven van een best practice om de samenwerking tussen de diverse partijen te optimaliseren.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Peter Ramakers

pramakers@brabant.nl

06- 18303382