GGB in de OW

Met de Omgevingswet (Ow) verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Hierdoor vervalt ook de vanzelfsprekendheid dat grondwater ‘geregeld’ is. Dit betekent dat provincie, waterschap en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan over het watersysteem. Dit sluit naadloos aan op het gedachtegoed van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer om grondwater in breder perspectief te plaatsen en als systeem te benaderen. Daarom is het van belang hoe het grondwater ingepast kan worden binnen de instrumenten van de Omgevingswet.

Het hoofddoel van het project is om ervaring op te doen met de implementatie van grondwater in de kerninstrumenten van de omgevingswet.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Peter Ramakers

pramakers@brabant.nl

06- 18303382