Integrale benadering Amsterdamse Ondergrond

De ondergrond gaat over veel thema’s, die vaak sectoraal worden benaderd. Dit doet geen recht aan de interactie onderling en met de bovengrond én de kansen en kwetsbaarheden van de ondergrond. Gezien de grote ruimtedruk, de verschillende maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingsvisie is een integrale benadering van de Amsterdamse ondergrond nodig om de waarde van de ondergrond optimaal te benutten. Dit beseft is in Amsterdam nadrukkelijk aanwezig!

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Liedwien Besselink

l.besselink@amsterdam.nl

06- 22857947