Natuurlijke Alliantie, Gelderland

In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is met artikel 2.5 overeengekomen dat partijen kennis en competenties ontwikkelen met betrekking tot een duurzaam en efficient gebruik en beheer van de bodem en ondergrond na 2020.

In de provincie Gelderland hebben wij invulling willen geven aan deze afspraak door de dit jaar gestarte opleiding Management van de Leefomgeving te verrijken met een module die zich richt op het natuurlijk systeem in de bodem.

Studenten worden opgeleid om integraal de bodembelangen te kunnen afwegen en om die in verbinding te brengen met de bovengrondse belangen.

Naast de reguliere opleiding wordt ook een module opgezet voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443|

h.driessen@gelderland.nl