Netwerk Leidse regio

In de Leidse regio werkt een Netwerk bodem en ondergrond aan een samenhangende benadering van de ondergrond in afstemming met de bovengrond in planprocessen en gebiedsprojecten. In de eerste fase van zijn bestaan heeft het netwerk vooral gewerkt aan versterking van de bewustwording bij de deelnemers welke kansen de ondergrond biedt bij de oplossing van maatschappelijke opgaven in het fysieke domein. Het netwerk gaat een nieuwe fase in waarbij het accent ligt op de doorwerking van ondergrond in planontwikkeling en projecten. De keminstrumenten uit de Omgevingswet, te weten omgevingsvisie en omgevingsplan, staan daarbij centraal. Het netwerk bevordert de uitwisseling van kennis over en ervaring met verankering van ondergrond in visies, plannen en projecten. Daarnaast adviseert het netwerk over 3D- Ordening in lopende en voorgenomen planprocessen en projecten.

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Jeroen Brouwer

j.r.brouwer@kawijk.nl

071- 4065253