Kwaliteit aanleg kabels en leidingen met sleufloze technieken

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Sleufloze technieken maken het mogelijk kabels en leidingen aan te leggen met behulp van ondergrondse boringen zonder graafwerk. Daardoor treedt er minder hinder op dan bij aanleg van kabels en leidingen in gegraven sleuven. Dit is een van de redenen waarom sleufloze technieken steeds vaker worden toegepast. Toch gaat er vaak nog iets fout. Bijvoorbeeld doordat in het voortraject in de ontwerpfase onjuiste bodemparameters worden gebruikt. Dat scheept uitvoerende partijen op met een onmogelijke opdracht. Zij kunnen te maken krijgen met onverwachte obstakels in de ondergrond of een zogenoemde mud-uitbraak, waarbij de grond openbreekt en boorspoeling uittreedt.

Projectdoel / oplossing

In het project ‘In de ondergrond blijven’ ontwikkelen de deelnemende partijen instrumenten voor bedrijven en bevoegde instanties om de faalkosten bij de aanleg van kabels en leidingen met sleufloze technieken te verkleinen.

Borging van kwaliteit van voorbereiding tot uitvoering

Het project ontwikkelt drie producten om de keten van voorbereiding tot uitvoering beter te borgen:

  1. Een richtlijn voor adviesbureaus op het gebied van geotechnisch vooronderzoek bij sleufloze technieken;
  2. Een kennisdocument voor bevoegde instanties;
  3. Een gevalideerd protocol voor boogboringen voor uitvoerende bedrijven.
    Momenteel is er alleen een nog niet gevalideerd concept-protocol beschikbaar.

project-4

Samenwerking

SIKB, NSTT, Drinkwaterbedrijf Oasen en hoogheemraadschap van Rijnland voeren het project ‘In de ondergrond blijven’ gezamenlijk uit in het kader van het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant 2016-2020.

Projectinformatie

  • Indiener: SIKB
  • Looptijd: de looptijd van het project bedraagt 20 maanden. De richtlijn voor geotechnisch onderzoek en het protocol voor boogboringen worden medio 2017 verwacht. Het kennisdocument voor bevoegde gezagen zal eind 2017 gereed zijn.
  • Budget: het budget voor het project is € 79.950,- inclusief BTW, waarvan € 33.550,- wordt gefinancierd vanuit het kennisbudget van het Bodemconvenant 2016-2020.
  • Multipliergroep: 2 (25 - 100% financiering)
  • Contactpersoon: Dhr. Walter de Koning via tel. 06-22106527 of walter.dekoning@sikb.nl