Hoe kunnen we de bodemkwaliteit in beeld houden in de Omgevingsvisie?

De komst van de Omgevingswet zorgt voor een andere indeling van taken, bevoegdheden en financiering voor bodem- en grondwaterkwaliteit. De provincie draagt bijvoorbeeld taken over naar gemeenten in de ‘warme overdracht. Een ander voorbeeld zijn nieuwe of opkomende stoffen die wellicht een plekje kunnen krijgen in de omgevingsvisies en omgevingsplannen.  Het afgelopen jaar is er samen met gemeenten, provincies en waterschappen gekeken naar hoe we er voor kunnen zorgen dat bodem in beeld blijft in de Omgevingswet. Oftewel: hoe krijgen we bodem tussen de oren?

Infographics

In de download vind je een aantal infographics die kunnen helpen om binnen jouw gemeenten het gesprek aan te gaan over bodem en de Omgevingswet. De infographics ‘een schat van een bodem’ bevat tips en maakt kansen en risico’s zichtbaar.

Projectinformatie

Uitvoering: Royal Haskoning DHV,

Projectleider: Marije Ploeg

marije.ploeg@rhdhv.com 06-51089199

Begeleiding : Jos van Wersch

Jos.van.wersch@rws.nl 0611397406

Henk van den Berg

henk.vanden.berg@minienm.nl 06-52475873

Bijdrage vanuit bodemconvenant: €29.400,-