Uitvragen Kennis- en Innovatieontwikkeling

In verschillende fases doen de Convenantspartijen van het Bodemconvenant uitvragen naar projecten die bijdragen aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond.

Uitvraag 2016

In 2016 is een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn de acht gegunde projecten bekendgemaakt.

Uitvraag 2017-2018

In 2017 is een budget van 2.325.718,- tot €3.525.718,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten die bijdragen aan de Kennisinfrastructuur, en Kennisdoorwerking in het bijzonder. De uitvraag van het kennisbudget van 2017-2018 ziet er daarom anders uit dan de uitvraag in 2016. Zo zijn er vier verschillende vormen van aanbesteden uitgewerkt en is daarvoor op basis van prioritering een beschikbaar budget voor vastgesteld.

Uitvraag 2019-2020

Om onderzoeksvragen en -projecten van overheden betreffend bovengenoemde mogelijk te maken, heeft het convenant voor aanvullende aanvragen kennisgelden ter beschikking gesteld. Derhalve is het mogelijk gemaakt voor overheden om voorstellen in te dienen om aanspraak te maken op dit kennisbudget.


beeldmerk UP Convenant BenO