Modelling Down Under - Serious simulations van de klimaatadaptieve stad

Nelen & Schuurmans, Deltares, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 's-Gravenhage

Serious simulations van de klimaatadaptieve stad. Doel van het project is het vergroten van de watersysteemkennis van het stedelijk gebied. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van modelinstrument 3Di.

De procesmatige invulling van dit project is vastgelegd in voorliggende eindrapportage. De technische invulling van dit project is vastgelegd in de
bijbehorende kennisrapportage.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond