Methodiek aanpak bodemdaling

Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied?

Dit is een methodiek die u kunt toepassen om samen met partners te komen tot een strategie en handelingsperspectieven bij de aanpak van bodemdaling. Het canvas bodemdaling is opgebouwd uit vijf onderdelen:
• Outcome: Hoe ziet een toekomstbestendige gebiedsinrichting eruit? (Stap 0)
• Output: Welke bouwstenen heb je nodig? (Stap 1)
• Implementatie: Hoe gaan we die bouwstenen realiseren? (Stap 2)
• Stakeholders: Wie speelt daarbij welke rol? (Stap 3)
• Input: Wat heb je nodig? (Stap 4)

methodiek_aanpak_bodemdaling_Pagina_1

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond