Knelpunten en kansen introductie geothermie

Ambient, FPP Management. Het rapport 'Ontwikkelen, delen, borgen en blijven vragen' geeft duiding welke wensen en behoeften de decentrale overheden hebben over kennis en informatie op het gebied van aardwarmte om deze duurzame vorm van energie op goede wijze en met maatschappelijk draagvlak in te kunnen zetten.

Inventarisatie kansen en belemmeringen voor geothermie in stedelijk en landelijk gebied

Onderzoek naar de knelpunten die gemeenten en provincies (en waterschappen) ervaren wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond