Stimulering gebruik Brownfields - Bodem: van belemmering naar kans

Deze studie ontsluit bestaand instrumentarium voor de Nederlandse situatie zodat het gebruik van Brownfields wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld vanuit omgevingsvisies. Bij deze studie wordt aandacht geschonken aan de minder in het oog springende terreinen: Brownfields. Terreinen die mede door historische belasting (bijvoorbeeld bodemverontreiniging) niet meer kunnen worden gebruikt. Heel vaak betreft het voormalige industriële terreinen.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond