Uitvraag 2016 kennis- en innovatieprojecten

In 2016 is een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn de volgende acht gegunde projecten bekendgemaakt:

Evaluatie

Het proces en de inhoud van de uitvraag zijn geëvalueerd om zo verbeterpunten door te voeren voor uitvragen die de komende jaren op de planning staan.


beeldmerk UP Convenant BenO