Uitvraag 2016

In 2016 is een budget van €2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor kennis- en innovatieprojecten. In het voorjaar is de eerste uitvraag gedaan en begin september zijn de volgende acht gegunde projecten bekendgemaakt:

Evaluatie

Het proces en de inhoud van de uitvraag zijn geëvalueerd om zo verbeterpunten door te voeren voor uitvragen die de komende jaren op de planning staan.