BIDON - een schat aan informatie bij overheid en netbeheerders

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Zowel gemeenten en provincies als netbeheerders beschikken over een schat aan informatie over de ondergrond, zoals bodemkwaliteitsgegevens. Deze informatie wordt helaas of niet gedeeld, of de toegang ertoe is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.

Projectdoel / oplossing

In 2014 is vastgesteld dat het voor alle partijen zeer profijtelijk is om samen te werken bij het ontsluiten van bodemkwaliteitsgegevens. Het project BIDON omvat de realisatie en het beheer van een gemeenschappelijke voorziening. Als de overheid en de netbeheerders hun bodemkwaliteitsgegevens delen in een gemeenschappelijke voorziening, komt een einde aan de huidige fragmentatie van bodemgegevens en worden deze toegankelijk voor zowel publieke als private organisaties. Hiermee zijn gegevens over de bodemkwaliteit voor alle partijen sneller en eenvoudiger te raadplegen tegen lagere kosten.
Naast de overheid, netbeheerders en bodemadviesbureaus kunnen ook andere belanghebbenden, zoals grondroerders, projectontwikkelaars, verzekeraars en makelaardij, toegang krijgen tot de bodemkwaliteitsinformatie.

In 2016 start de projectinitiatiefase van BIDON en vindt besluitvorming plaats over de realisatie en het beheer van de gemeenschappelijke voorziening. Een brede vertegenwoordiging van de belanghebbenden is bij deze werkzaamheden betrokken. Na instemming van alle partijen start in 2017 de realisatie. Naar verwachting gaat BIDON in 2018 in productie.

Samenwerking

Overheid en netbeheerders werken in het project samen. In 2015 heeft de overheid het belang voor dit initiatief onderkend in de vorm van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de levering van bodemkwaliteitsgegevens aan de gemeenschappelijke voorziening. Voor een deel van de voorbereidingskosten is financiering toegezegd. Bij de Netbeheerders is steun verkregen in de vorm van een ‘Intentieverklaring BIDON’ waarin medewerking aan het initiatief en een bijdrage voor een deel van de voorbereidingskosten is afgesproken.

Projectinformatie

  • Indiener: gemeente Rotterdam
  • Consortium: Rotterdam, BOOG, WEB, PNHB, Ziggo
  • Looptijd: september 2016 t/m 2017 (en verder)
  • Budget: € 1.000.000. Bijdrage Bodemconvenant: € 248.050
  • Multipliergroep 3 (1-25% financiering)
  • Contactpersoon: Joost Martens via tel. 06-13901931 of jmp.martens@rotterdam.nl

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

Stand van zaken 13 november 2017

BIDON, het programma voor de bouw van een beoogde gemeenschappelijk voorziening voor het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens, gaat voorlopig niet van start.

Er is nu geen consensus over het verdere proces en de bijbehorende financiering. Er  wordt eerst meer duidelijkheid verlangd over deelname garantie van individuele gemeenten. Ook wil men de voorwaarden voor de financiering van BIDON opnieuw bespreken.