Modelling Down Under - ‘Serious simulations’ van de klimaatadaptieve stad

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

In de grote steden groeit het aandeel verhard oppervlak en treedt (grond)wateroverlast steeds vaker op. De acceptatie daarvan neemt ook af. Dit leidt tot een steeds luider klinkende vraag naar effectieve en integrale oplossingen om deze problemen te voorkomen.

Projectdoel / oplossing

Doel van het project is het vergroten van de watersysteemkennis van het stedelijke gebied – zowel boven- als ondergronds – om een integrale benadering van wateroverlast mogelijk te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van modelinstrument 3Di, dat mogelijkheden biedt voor het verankeren van onder meer de technische kennis. Het model verenigt supersnelle en nauwkeurige waterberekeningen op hoog detailniveau met overzichtelijke en aansprekende visualisaties van de resultaten (www.3di.nu). Daarnaast ondersteunt 3Di de besluitvorming op bijvoorbeeld bestuurlijk niveau. Het instrument helpt zowel de expert (zoals een hydroloog) als de niet-expert (bijvoorbeeld een bestuurder) te begrijpen hoe het stedelijke watersysteem werkt. Ook maakt het model inzichtelijk hoe activiteiten in boven- en ondergrond doorwerken, zowel in operationele zin als op strategisch niveau.

Resultaat

Het eindresultaat van het project levert financieel rendement op door lagere kosten (schadereductie en doelmatige maatregelen) en door hogere opbrengst (optimalisatie bovengrondse en ondergrondse inrichting). Daarnaast levert het project kennisrendement op.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van Deltares en Nelen & Schuurmans. Vertegenwoordigers van de vier grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) zijn verenigd in de klankbordgroep en de stuurgroep van het project.

Projectinformatie

  • Indiener: Nelen & Schuurmans
  • Looptijd: 19 maanden Budget: € 330.000
  • Multipliergroep: 1 (100% financiering)
  • Contactpersoon: Mevr. Dr. Jordie Netten via tel. 030-2330200 of jordie.netten@nelen-schuurmans.nl