Samen de diepte in – bodem en ondergrond in de Omgevingswet

Wat zijn de opgaven voor de decentrale overheden? Wat hebben decentrale overheden nodig om deze opgave te kunnen realiseren en welke informatie en tools zijn al beschikbaar? Op welke manier zouden deze inzichten aansprekend en praktische toepasbaar kunnen worden gemaakt voor de decentrale overheden?

Projectinformatie

Het doel van dit project is om antwoord te geven op de vier gestelde onderzoeksvragen, waarbij stakeholders worden betrokken en praktijk-voorbeelden worden gebruikt:

1) Wat zijn de opgaven voor de decentrale overheden?
Met de Omgevingswet zegt Nederland de sectorale aanpak van bodem vaarwel: de decentrale overheden hebben een opgave om te gaan voor integraal (organisaties, beleid, uitvoering). De jarenlange focus op chemische bodemkwaliteit heeft ervoor gezorgd dat het bodemwerkveld is losgeraakt van andere kwaliteiten en eigenschappen van de bodem; de relatie met ruimtelijke ordening en bestuurlijke besluitvorming is nog dun.

2) Wat hebben decentrale overheden nodig om deze opgave te kunnen realiseren en welke informatie, methodieken, instrumenten of andere tools zijn al beschikbaar?

Uit de gesprekken met regionale overheden voor dit projectvoorstel blijkt dat “bodem- en ondergrondkennis” ruim moet worden opgevat. Ruimer dan de expliciete kennis op websites en in handleidingen. Het gaat ook om de kennis in de hoofden van mensen, vaardigheden en ervaringen met werkprocessen.

3) Op welke manier zouden deze inzichten aansprekend en praktische toepasbaar kunnen worden gemaakt voor de decentrale overheden? 4) Hoe kunnen opgedane inzichten, ervaringen en conclusies gedeeld worden?

De probleemstelling achter deze twee deelvragen is dat ondergrondkennis momenteel niet voldoende benut wordt of kan worden, en dat de kennis beter toepasbaar gemaakt moet worden in Nederland. Decentrale overheden zoeken makkelijk(er) toegang tot bestaande en nieuwe informatie en tools en antwoord op de vraag ‘hoe pak ik het aan?’. Het is maatwerk om een manier te vinden die voor een specifieke overheid het antwoord op deze vraag geeft, maar op landelijk niveau zijn er mogelijkheden om kennis te delen - op grote schaal of juist regionaal - via bijeenkomsten en digitale informatievoorziening (websites, chat-groepen et cetera).

De kern van de aanpak: we helpen regio’s om een stevige stap te zetten in hun bodemaanpak en we maken de geleerde lessen beschikbaar in een leerplein en zo zorgen we voor de verdere verspreiding. Oftewel: DOEN, LEREN, OPSCHALEN! Daarmee functioneren het consortium als bijen: ze zijn in veel gebieden actief en verspreiden ideeën en innovaties via hun netwerk.

Consortiumpartners:

Het uitvoerend consortium van dit project bestaat uit de volgende partijen: RoyalHaskoningDHV, Tauw & Witteveen+Bos

Penvoerder: Tauw
Contactpersoon: Martijn Mekkink (Tauw) 06-11309361 of

martijn.mekkink@tauw.com

Begeleiding: dhr. Jos van Wersch 06-11397406 of jos.van.wersch@rws.nl