Project UnderGo (PUG)

Samenvatting project

Om de maatschappelijke opgaven van tegenwoordig - zoals de energietransitie en klimaatadaptatie - het hoofd te bieden, moeten we onze manier van denken en werken opnieuw uitvinden. Maatschappelijke opgaven vragen om een meer integrale, cyclische aanpak van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt hiervoor een uitstekend kader, maar in de bodemwereld doen we er nog niet zoveel mee. Initiatieven die wél lopen leveren bovendien niet altijd het gewenste resultaat op of blijven beperkt tot een kleine groep deelnemers.

Dat kan anders! Project UnderGo heeft als doel een nieuwe manier van innovatie, kennisontwikkeling en -doorwerking te realiseren die bijdraagt aan de veranderopgave van de Omgevingswet. Een integraal, interactief en cyclisch proces van werken en leren, ook wel de Go and Learn cyclus genoemd. Daarin staan ervarend leren en met een frisse blik beleven centraal. Ervarend leren wil zeggen dat we werkprocessen die passen bij de Omgevingswet daadwerkelijk gaan simuleren, op praktijkschaal, in een écht gebied. Bovendien wordt het project getrokken door jonge professionals met een frisse blik, wij zijn minder belast met de huidige geïnstitutionaliseerde werkwijzen en haast vanzelfsprekend gewend aan combineren, interacteren en lerende werkprocessen. Lerend werken en met een frisse blik beleven zijn de belangrijkste randvoorwaarden binnen Project UnderGo om innovatie, kennisontwikkeling en -doorwerking te realiseren.

Project UnderGo bestaat uit vier fases. Het projectvoorstel dat vanuit het Bodemconvenant ondersteund wordt heeft betrekking op fase 1, de wervingsfase. In deze fase gaan we door middel van oriënterende gesprekken, een startsymposium en meerdere brainstormsessies op zoek naar gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten die willen meedenken en meedoen in de vervolgfasen van Project UnderGo. Door de input van de partijen wordt het verloop van PUG verder ingevuld. Het resultaat van fase 1, een plan van aanpak voor het verder ontwikkelen van de Go and Learn cyclus en het opstarten van de praktijksimulatie, is eind 2018 gereed. Wij hopen op veel draagvlak en ondersteuning van verschillende partijen om aan de slag te gaan!

Bent u enthousiast geworden van ons aanpak? Neem dan vooral contact op met een van de leden van team PUG of kijk voor meer informatie op www.projectundergo.nl!

Projectinformatie

Looptijd: Maart t/m november 2018

Budget: Het budget voor het project is € 52.368,80, waarvan € 26.184,40 wordt gefinancierd vanuit het Bodemconvenant.

Consortiumleden met contactgegevens

Project UnderGo (PUG) is een initiatief van en wordt getrokken door jong professionals vanuit een samenwerkingsverband tussen TTE Consultants en AT Osborne.

Team PUG bestaat uit:

Begeleiding: mvr Gemma van Eijsden via tel. 06-46407807 of gemma.van.eijsden@rws.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

download