Soil4U fase 2

Opgave

Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan. Wereldwijd staat de bodem toch onder zware druk. Drie particuliere landgoederen in Oost-Nederland spannen zich in om samen met boeren, andere ondernemers en consumenten de transitie naar een vitale bodem in gang te zetten.

De fysieke bodem op de landgoederen lijdt onder uitputting, terwijl ook de sociaaleconomische bodem erodeert door maatschappelijke trends als lage melkprijzen en dito boereninkomens. Vanuit deze constatering zoeken de drie landgoedeigenaressen samen met hun partners naar alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk. Vanuit het rentmeesterideaal willen zij het erfgoed in gezonde staat doorgeven.

Projectdoel

In deze fase van Soil4U werken de landgoedeigenaressen samen met een aantal van hun ondernemers aan maatregelen voor de bodemverbetering en tegelijkertijd verkennen zij verdere manieren voor het verduurzamen van de agrarische bedrijfsvoering. Parallel daaraan zal op landgoedniveau onderzoek worden gedaan naar effectieve samenwerkingsconcepten, met name naar het ‘Landgoedsysteem als gemengd bedrijf’. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen deze activiteiten.

Doel van de aanvraag in het kader van het Bodemconvenant is om de lessen en inzichten van deze landgoederen te delen, breder te ontsluiten en de aanpak op te schalen:
• kennis verdiepen: onderling leren en uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de landgoederen op gestructureerde wijze
• gedachtengoed delen: 
      - laten zien hoe een transitie naar volhoudbare landbouw mogelijk is
      - andere landgoederen, gebiedsorganisaties en overheden inspireren om hun aandeel in de transitie te leveren
• kring betrokkenen uitbreiden: opschalen qua deelnemende landgoederen en pachters
• verbinden met andere kennis en innovatie netwerken met vergelijkbare doelen

Samenwerking

Soil4You fase 2 is een samenwerking van:
• Wing, Jannemarie de Jonge: jannemarie@wing.nl / 06-  24587420 (contactpersoon)
• Wing, Suzan Klein Gebbink: suzan@wing.nl / 06-52519691 (eerste vervanger)
• Landgoed Vilsteren, Liesbeth Cremers
• Landgoed Bingerden, Constance van Weede
• Landgoed Grootstal, Kien van Hövell tot Westerflier
• Kees van Veluw, WUR, Louis Bolk Instituut
• Idco Duijnhouwer, adviseur
• Provincie Overijssel, Jurgen Niemijer
• Provincie Gelderland: Yvonne Geelen
• Stakeholders rondom de landgoederen: pachters, ondernemers, rentmeesters, gemeenten en waterschappen, gebiedsactoren zoals andere bedrijven, terrein beherende en maatschappelijke organisaties.

Projectinformatie

Website: www.soil4U.eu

Looptijd en het budget (aanvraag + projectomvang)
Looptijd: maart 2018- juni 2019
Projectomvang: € 692.600
Aangevraagd: € 150.000

Begeleiding: dhr Erik Verhallen via tel. 06-11539813 of erik.verhallen@rws.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond