Uitvraag 2019-2020

Om onderzoeksvragen en -projecten van overheden mogelijk te maken, heeft het convenant voor aanvullende aanvragen kennisgelden ter beschikking gesteld. Daarom is het mogelijk gemaakt voor overheden om voorstellen in te dienen om aanspraak te maken op dit kennisbudget.


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond