DNA onderzoek PFAS-afbrekende bacteriën te Zuid-Holland

Poly- en perfluoralkylstoffen ofwel PFAS kennen vele toepassingen doordat deze stoffen onder andere water en hittebestendig zijn, en gebruikt worden in anti- aanbakpannen, kleding en blusschuim. De stof komt in Nederland zowel diffuus als puntverontreiniging voor en is als zeer zorgwekkend bestempeld. Amerikaanse onderzoekers publiceerden eind 2019 een onderzoek over een grondbacterie die PFAS (PFOA en PFOS) kan afbreken en onschadelijk maken.

Het doel van dit onderzoek is om te inventariseren of deze bacterie ‘Acidimicrobium sp. Strain A6’ of aanverwante bacteriesoorten aanwezig zijn in de provincie Zuid Holland. Het kunnen detecteren en daarmee verkrijgen van deze bacteriesoort is een eerste belangrijke stap om uiteindelijk te komen tot een technologie waarmee PFAS biologisch kan worden afgebroken tot onschadelijke eindproducten. Op de locatie GOUDasfalt loopt reeds een pilot van Geofoxx in samenwerking met onder andere de ODMH, Orvion en de provincie Zuid Holland. Gezien nog te veel gegevens niet bekend zijn om op korte termijn een dergelijke technologie te ontwikkelen, wordt de focus gelegd op de volgende hoofdvraag: zijn er bacteriën in de bodem van het Goudasfalt terrein in Gouda en op overige delen in Zuid Holland aanwezig die PFAS kunnen afbreken?

Contactpersoon: Zuid Holland, A.P. Springintveld, ap.springintveld@pzh.nl, 06-55449191
Projectleider Geofoxx, Luuk de Vetten, l.devetten@geofoxx.nl, 06-53354095

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Bodem-kwaliteitszorg


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond