Ruimtelijke ontwerpprincipes voor ondergrondse ingrepen in Omgevingsvisies

Ondergrond en ruimtelijke ontwikkeling zijn nog vaak gescheiden werelden. Op diverse plekken wordt hier- onder meer onder impuls van het UP - hard aan gewerkt. Deze scheiding knelt steeds meer omdat een aantal maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatverandering en verstedelijking, een steeds grotere claim op de ondergrond legt. Ruimte daarvoor is schaars. Dit vraagt om planning en regie. De komst van de Omgevingswet versterkt de noodzaak tot expliciete aandacht voor de integrale ruimtelijke inpassing van ondergrondse ingrepen. Daarbij zijn veel ondergrondse ingrepen ook onzichtbaar: boringen en leidingen zijn weggewerkt in de grond en boorlocaties zijn afgeschermd van hun omgeving.

Het project koppelt deze opgave aan het onderzoek van de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) 'Naar een nieuw Twents productielandschap'. Dit onderzoek loopt vanaf 2018 en levert inzichten in het ruimtelijk ontwerp van ondergrondse ingrepen als zoutwinning, opslag en afbouw van gaswinning in Twente. In dit project worden de resultaten van het IABR onderzoek gekoppeld aan een aantal lopende of recent afgeronde kennisprojecten die (deels) gefinancierd zijn door het UP. Dit project verbreedt de ontwikkelde kennis voor zoutwinning en afbouw van gaswinning naar andere ondergrondse ingrepen, met name aanleg van ondergrondse infrastructuur voor de energietransitie, geothermie en het winnen van drinkwater; dat inzicht word gekoppeld aan de inzichten aan het concrete gebruik daarvan bij de ontwikkeling van omgevingsvisies.

Contactpersoon:
Gemeente Enschede: Jos Mol - j.mol@enschede.nl, 06 52 055 222; Saxion: Geert Roovers, g.j.roovers@saxion.nl, 06 51 094 3838

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Omgevingswet / Mobiliteit en Transport


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond