SPRONG

Opgaves in het ruimtelijke domein (bodem, water, klimaat, infrastructuur, RO en dergelijke) worden complexer en vragen steeds meer een integrale benadering. Dat is ook het idee van de nieuwe Omgevingswet en de wet doet daarmee recht aan de overtuiging dat er vele partijen nodig zijn om antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Daarnaast is de Omgevingswet meer dan een set regels. Het vormt ook het wettelijke kader voor een nieuwe manier van werken. Een integrale benadering vraag wezenlijk andere manieren van samenwerking. Het vraagt om te leren navigeren in een complexe en veranderende omgeving en het loslaten van je eigen opvatting over de oplossing.

De hiervoor genoemde problematiek wordt herkend door het UP, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), provincie Gelderland en een aantal private partijen. Zij willen een nieuwe manier van werken introduceren en stimuleren. Die nieuwe manier van werken - co-creërend samenwerken in complexe opgaves – hebben wij Sprong genoemd. Aan de hand van een concreet vraagstuk wordt gewerkt aan vitale verbindingen en de persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, netwerkvaardigheden en projectmanagement in complexe opgaves.

Contactpersoon: Provincie Gelderland, Henk Driessen, h.driessen@gelderland.nl, 026 3599396

Planning: In 2020 wil het Sprongnetwerk ervaring opdoen. Als dit succesvol blijkt wordt gestreefd naar een uitrol in 2021.

Kennisagendathema: Omgevingswet


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond