Studie naar waarderen en versterken groenblauwe structuur van de stad (Rotterdam)

Elke gemeente heeft een coalitieakkoord met daarin de opgaven voor onder andere het fysieke en sociaal-maatschappelijke domein. Al deze opgaven moeten binnen bestaande stadsgrenzen te worden gerealiseerd, waarbij de druk op beschikbare ruimte, zoals op de groenblauwe structuur, nog meer zal toenemen. Het spanningsveld vraagt om een studie naar hoe de waarde van groen en blauw zo optimaal mogelijk in de groenblauwe structuur (biodiversiteit en ecosysteemdiensten) van de stad is te versterken.

Het doel van het onderzoek is te komen tot een versterkte onderbouwing voor investeringen in groen en water die bijdraagt aan beslissingen om de groenblauwe structuren te versterken. Met een beargumenteerde onderbouwing op basis van beschikbare (landelijke) data en metingen is het mogelijk om beter in beeld te hebben waar er dient te worden geïnvesteerd op kwantiteit of kwaliteit van de groenblauwe structuur, inclusief de bodem/ondergrond. Voor de studie wordt naar twee gebieden gekeken, namelijk een focus op Delfshaven, waarbij nog een deelgebied gekozen moet worden, en IJsselmonde waarvan in het bijzonder Reyeroord.

Contactgegevens: (Ingenieursbureau) Gemeente Rotterdam, Flip van Keulen, f.vankeulen@Rotterdam.nl 06 18150516 en Kees de Vette, ca.devette@rotterdam.nl, 06 20423279

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Klimaat (adaptatie)


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond