Ketenanalyse ondergrondse infra voor energietransitie (Vol onder Maaiveld)

Het Uitvoeringsprogramma (UP) voor het convenant Bodem en Ondergrond heeft het COB opdracht gegeven voor het uitwerken van een kennisanalyse voor de ondergrondse infrastructuur. Aanvullend op deze opdracht heeft het UP gevraagd om een ketenanalyse voor de energietransitie uit te werken. Aanleiding voor de ketenanalyse is de inzet op aardgasvrij. Voor de uitvoering is het essentieel dat gemeenten weten wat ze qua ondergrondse infrastructuur moeten regelen om hun plan aardgasvrij uit te kunnen voeren.

We brengen verschillende ervaringsdeskundigen vanuit verschillende branches en achtergronden bijeen en organiseren een workshop waarbij we de inzichten van de deelnemers ophalen om input te verkrijgen voor de inhoud van de ketenanalyse. Het resultaat is gepresenteerd op het COB congres.

Contactpersoon: Edith Boonsma, 06-46221007 of edith.boonsma@cob.nl www.cob.nl/commonground

Begeleider: Marten Klein, gemeente Amsterdam. 0613196107 en marten.klein@amsterdam.nl

Looptijd: tot 1 nov 2020


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond