Experiment Gebiedsgenese Midden-Holland

De regio Midden Holland bestaat een levendig overlegcircuit met de provincie, Omgevingsdienst en 6 gemeenten. Maar met de Omgevingswet in de hand is er ook behoefte om dit netwerk te benutten om de relevantie van ondergrond voor maatschappelijke opgaven in de regio kenbaar te maken. De regio focust zich speciaal op de thema’s energietransitie (Regionale Energie Strategie, RES), klimaatadaptatie (stresstesten, risicodialoog), bodemkwaliteitszorg (warme overdracht) en bodemdaling (slappe bodems).

Op dit moment bestaan er nog geen gebiedsgeneses, er zijn wel stads- en dorpsgeneses, die positief ontvangen worden. De realisatie van een gebiedsgenese is dus een kennisexperiment, dat gebruik maakt van de kennis en ervaringen uit de stads- en dorpsgeneses. Het project beoogt om via en maken van een gebiedsatlas een genese te bouwen met zes landschapskaarten en analyses die vervolgens word verbetert met aanlevering van belanghebbenden. Het resultaat zal worden ontsloten als document en op een open toegankelijke bijeenkomst.

Contactpersonen:

  • Projectuitvoering: Vincent Grond, GrondRR, vincent@grondrr.nl, tel 0641592690
  • Erik Kuik is namens de Provincie Zuid-Holland contactpersoon: ej.kuik@pzh.nl, tel. 06 50007896.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond