Green Deal Voedselbossen

Doel van dit kennisproject is uitwisseling en vastleggen van kennis op gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen tussen overheden onderling en met de voedselbosbouwpraktijk.

Dit project heeft een relatie met het Programma Verrijkende Landbouw, het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren, dat een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen. Om dit systeem te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van “koplopers”, waarvan voedselbossen er één van is.

Het project organiseert vier regionale bijeenkomsten om uitwisseling te faciliteren en om handleiding wet- en regelgeving op te stellen voor voedselbosbouwers.

Contactpersoon: Renée Zijlstra: renee.zijlstra@bewustbodemgebruik.nl en 06 81642468

Begeleiding:


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond