Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie

Voor de warmtetransitie is de bodem en ondergrond essentieel. Warmtebronnen moeten verbonden worden met de afgiftesystemen in de gebouwde omgeving. Dit gebeurt veelal via regionale of gemeentelijke warmtenetten. Er wordt een grote toename naar de vraag van opslag van warmte en koude in de ondergrond verwacht. Dit leidt voor het werkveld van bodem en ondergrond tot een governance-opgave omtrent de duurzame inpassing van opslag en transport voor WKO’s.

Dit project geeft een impuls aan de opzet van een meerjarig kennisnetwerk voor overheden voor kennisontwikkeling en kennisontwikkeling voor deze opgave. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden vastgelegd in de vorm van korte handreikingen (do’s and don’t, tips & tricks, stappenplannen) samen met onderliggende praktijkvoorbeelden landelijk ontsloten via een openbare website. Er worden vanuit het veld van bodem en ondergrond verbindingen gelegd met netwerken/partijen binnen de warmtetransitie om beter zicht te krijgen op de opgave. Inhoudelijke kennisvragen worden vervolgens door het netwerk uitgewerkt, zodat kennisinstellingen vragen krijgen voor onderzoek waar echt behoefte aan is.

Contactpersoon: Rob Heijer rob.heijer@utrecht.nl 06 39 08 73 88


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond