Ontwikkelen Onderwijsmodule Bodemdaling voor HBO

Het projectvoorstel behelst het ontwikkelen van twee digitale onderwijsmodules over bodemdaling en versterkt het kennisnetwerk rondom bodemdaling voor onderwijs en gemeenten in het bijzonder de positie van KOBO-HO.

Het project combineert de doorwerking van de kennis zoals deze ontwikkeld is in de UP-kennisvraag rondom bodemdaling (2018) en versterkt de positie van KOBO als intermediair tussen werkveld en hoger onderwijs.   Drie denkrichtingen zijn inmiddels verder uitgewerkt: governance, financiering en technieken.  De doorwerking van deze kennis is een belangrijk issue voor het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Samen met (onder meer) Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, STOWA, Deltares en Saxion hogeschool wordt hieraan gewerkt.

Het projectvoorstel zal in onze opdracht én in samenwerking worden uitgevoerd door Sterk Consulting en Saxion Hogescholen.

Contactpersoon: Robert van Cleef, namens Sterk Consulting en in afstemming met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl, tel. 06 430 48 381.


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond