Rol van Lectoraat

In samenwerking met het Actieplan Bodem en Water (ABW) stuurt de provincie Flevoland erop aan dat mede via het bevorderen van de kennisontwikkeling, –ontsluiting en -doorwerking wordt toegewerkt naar een bredere aanpak in de landbouwsector. Hiervoor is de afgelopen jaren samengewerkt met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool in Dronten. Er is geconstateerd dat het lectoraat méér rollen kan vervullen dan alleen onderwijsvernieuwing en het begeleiden van studentenstages. Het lectoraat biedt een brede potentie om de regionale transitie van de landbouw te stimuleren.

De inzet van dit project is tweedelig. Ten eerste zal een analyse van de rol, werkwijze, output en belang van de inzet van het lectoraat over de periode van 2015-2018 gedaan worden en een prognose gemaakt naar 2021. Ten tweede zal er geëxperimenteerd worden met diverse rollen en werkwijzen vanuit het lectoraat om regionale overheden te ondersteunen bij de transitieopgave, inclusief organisatie en governance aspecten.

Met de nieuwe inzichten kan binnen het ABW en Ver-rijkende Landbouw gericht worden gekozen om specifieke rollen en werkwijzen van het lectoraat in te zetten voor de kennisontwikkeling, -verspreiding en -doorwerking bij individuele regionale projecten/trajecten die bijdragen aan de transitieopgave. Vervulgens kunnen andere overheden kunnen afwegen waar, hoe en wanneer zij het hbo en een (bodem)lectoraat in het bijzonder willen betrekken in eigen regionale trajecten. Daarbij nemen lectoraten van andere hogescholen (o.a. VHL, HAS Den Bosch, Saxion en Inholland) nemen kennis van de concepten en voorbeelden m.b.t. de mogelijkheden voor de rol die lectoraten kunnen spelen bij de transitieopgave in hun eigen regio.

Contactpersoon: Karin Pepers (projectleider), M 0880206434, E k.pepers@aeres.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond