Ondersteuning bij de afbouw van IBC-locaties

Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis  en informatie  bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u  de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak?  Dan is een kennisvoucher voor u interessant. Met een kennisvoucher kunt u een concrete vraag over de aanpak voorleggen aan experts.

Heeft u een concrete vraag over de aanpak?  Dan is een kennisvoucher voor u interessant.Met een kennisvoucher kunt u een concrete vraag over de aanpak voorleggen aan experts.

Meld u aan door middel van onderstaande link om uw voucher aanvraag in te dienen.

Voucherregeling


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond