Ondergrond op gezamenlijke agenda Friese gemeenten

Aan welke maatschappelijke thema’s hecht je als gemeente belang? Hoe breng je die samen in een Omgevingsvisie? En hoe krijgen bodem en ondergrond daarin een plek? Met die zijn de Friese gemeenten gezamenlijk aan de slag gegaan. “Al zullen de antwoorden op deze vragen voor iedere gemeente anders zijn, de gezamenlijke zoektocht is waardevol voor iedereen”, vertelt Jur Blommers, adviseur bodem en ondergrond van de gemeente Leeuwarden.

De pilot die de Friese gemeenten – met uitzondering van de Waddeneilanden – gezamenlijk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zijn gestart is specifiek gericht op bodem en ondergrond en ingegeven door de komst van de Omgevingswet en het Convenant Bodem en Ondergrond. “Doel van de pilot is het opstellen van een gezamenlijke ‘ondergrondagenda’. Daarin geven we aan welke rol bodem en ondergrond kunnen vervullen bij maatschappelijke thema’s als energietransitie, daling van de veengrond en krimp. Willen we bijvoorbeeld van het aardgas af, dan is het gebruik van de bodem voor geothermie een mogelijke oplossing”, aldus Blommers. Ook Uitvoeringsprogramma STRONG ondersteunt de Friese gemeenten bij het inzichtelijk maken van de mogelijke inzet van bodem en ondergrond bij de energietransitie.

Gezamenlijke verkenning

Het opstellen van een omgevingsvisie is voor iedere gemeente nieuw. “Door samen op te trekken voorkomen we dat we los van elkaar het wiel moeten uitvinden. Ook zorgen we er zo voor dat de omgevingsvisies van verschillende gemeentes en die van de provincie op elkaar worden afgestemd.” De verkenning vindt plaats tijdens twee bijeenkomsten voor ambtenaren en een voor bestuurders. Die leveren naast een gezamenlijke agenda van belangrijke thema’s ook de definitie van een aantal vervolgstappen op.

Meer dan ruimtelijke ordening

Het is echt nog proefdraaien en pionieren, volgens Blommers. “De huidige bestemmingsplannen zijn vooral gericht op ruimtelijke ordening. Een omgevingsvisie moet straks veel meer de maatschappelijke opgaven met elkaar in verbinding brengen. Door die zoektocht nu al in gang te zetten zijn we er in 2021 beter op toegerust om bodem en ondergrond daarin een plek te geven.”