Opstellen integraal masterplan ondergrond centrumgebied Rotterdam

De gemeente Rotterdam wenste een pilot te starten om een Integraal Masterplan Ondergrond Centrum van Rotterdam op te stellen. Het verzoek is bij het project Ondergrond neergelegd om hierin mee te doen. Het project Ondergrond heeft ‘ja' gezegd om op deze manier meer kennis en ervaring in de praktijk op te kunnen doen en haar netwerk in te zetten om de gemeente Rotterdam te helpen bij het realiseren van het opstellen van een masterplan. Voor het UP is het doel van deze pilot dan ook om deze informatie beschikbaar te stellen voor een breder publiek. Samen met de andere deelnemende partijen (SKB, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam) is besloten om een leer- en ontwikkelomgeving op te zetten rond de Pilot Rotterdam. De ontwikkelingen en stappen in de Pilot Rotterdam worden door de leer- en ontwikkelwerkgroep gevolgd en vastgelegd.

Het doel van de leer- en ontwikkelomgeving is onder andere:

  • het project te faciliteren bij het oplossen van complexe opgaven
  • het ‘leren' van en binnen het project te optimaliseren
  • de opgedane kennis geschikt te maken voor een bredere doelgroep
  • een voor andere projecten bruikbare leer- en ontwikkelomgeving te ontwikkelen

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

Het opzetten van een leer- en ontwikkelomgeving is een proces van vallen en opstaan. De werkgroep is afhankelijk van het verloop van de pilot Rotterdam. Welke stappen daar worden gezet, bepaalt wat de werkgroep kan doen (bijvoorbeeld observeren proces, faciliteren, monitoren etc.). Het belang van een goede omgevingsanalyse kwam nadrukkelijk naar voren. Via een workshop met behulp van KING is een omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast heeft de leer- en ontwikkelgroep een aantal interventies op het proces gepleegd.

Eindproduct

Het eindproduct van de leer- en ontwikkelomgeving is een ‘leergeschiedenis; de ondergrond verleid(t)’. Hierin zijn de ervaringen van de deelnemers vanuit de leer- en ontwikkelgroep gebundeld. Daarnaast zijn er tips en trucs opgenomen waar de mensen die kennis maken met de wereld van de ondergrond of werkzaam zijn in de ondergrond mee aan de slag kunnen. Het eindproduct is op het Flexival Ondergrond op 20 januari 2015 in Rotterdam gepresenteerd. Ook op het SKB jaarcongres op 27 januari 2015 is de leergeschiedenis kort toegelicht. U kunt de leergeschiedenis onderaan deze pagina downloaden. Ook zijn er nog papieren versies te krijgen, die zijn aan te vragen door een mail te sturen naar irma.kerkhof@rws.nl.