Praktijkgemeenschap CoP Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een bijdrage geleverd aan het opzetten van deze praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren en te anticiperen op de Omgevingswet. De leerervaringen van de deelnemers zijn terug te lezen in een digitaal magazine.

Aanleiding

Vanuit het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een verzoek gekomen voor een praktijkgemeenschap CoP GOO Ondergrond en Omgevingswet. Het doel van deze praktijkgemeenschap is om met professionals van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies aan de slag te gaan. Die professionals delen gedrevenheid voor leren over effectief en vernieuwend samenwerken rondom maatschappelijke opgaven. Een samenhangende ondergrondse en bovengrondse ordening speelt hier een cruciale rol.

De centrale vraag is: 'Hoe kun je effectief vanuit ondergrond samenwerken met ruimte om een optimale bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving?'.

CoP Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

In de CoP GOO Ondergrond en Omgevingswet zijn 6 praktijkvoorbeelden uit Gelderland besproken. In verschillende bijeenkomsten zijn collega’s van omgevingsdiensten en gemeenten aan de slag gegaan. Met als insteek een combinatie van inspiratie, leren van elkaar en het geleerde in de praktijk brengen. Ondersteund door iemand die gericht is op de relatie met de ondergrond en ruimte vanuit de inhoud. En iemand die gericht is op samenwerken (coaching). In de vorige praktijkgemeenschap is gebleken dat met name het coachingsaspect voor een toegevoegde waarde zorgt.

Digitale magazine

De leerervaringen van de deelnemers zijn verwoord en weergegeven in het digitale magazine. Op deze manier zijn de resultaten uit de praktijkgemeenschap voor iedereen beschikbaar. Daarnaast kunnen de leerervaringen onder de verschillende netwerken van de deelnemers, maar ook van het Uitvoeringsprogramma gedeeld worden.