Resultaten ondergrond

Praktijkgemeenschap Ondergrond: van papier naar praktijk

Vanuit project Ondergrond hebben we een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan het opzetten en uitvoeren van de lerende praktijkgemeenschap. Daarnaast hebben we deel genomen aan het projectteam en de gezamenlijke bijeenkomsten. 8 ondergrondprofessionals zijn met elkaar aan de slag gegaan om het beleid voor de ondergrond te vertalen naar de praktijk. In de praktijkgemeenschap zijn ervaringen gedeeld met elkaar in een intervisie-achtige setting.

De resultaten van deze lerende praktijkgemeenschap zijn vastgelegd in het eenmalige magazine Ruimte voor ondergrond (pdf, 7.3 MB) met als subtitel: 'een triatlon op een ganzenbord'. Centraal in deze publicatie staan 8 verhalen uit praktijken op het raakvlak van ondergrond en bovengrond. Ze zijn 'geschreven' door de mensen uit die praktijken. Verschillende mensen, verschillende verteltrant. Inleidingen over context, aanpak, lessen en toekomst vormen de verbinding tussen de verhalen uit de praktijk. Ze geven een inkijk hoe praktijken zijn samengebracht en wat samen geleerd is.

Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen naar irma.kerkhof@rws.nl. De oplage is beperkt. U kunt het magazine ook downloaden (pdf, 7.3 MB).

Leergeschiedenis: de Ondergrond verleid(t)

We hebben meegewerkt aan de leergeschiedenis van de gemeente Rotterdam: de Ondergrond verleid(t). In de leergeschiedenis zijn de ervaringen van de deelnemers vanuit de leer- en ontwikkelgroep gebundeld. Daarnaast zijn er tips en trucs opgenomen waar de mensen die kennis maken met de wereld van de ondergrond of werkzaam zijn in de ondergrond mee aan de slag kunnen

Nieuwe openingspagina

Met het RIVM en de werkgroep Leren, ontwikkelen en implementeren is een nieuwe openingspagina voor de website Routeplanner Bodemambities ontworpen om een bredere doelgroep te bereiken. Ook zijn via deze website diverse praktijkvoorbeelden ontsloten.

Rijksbeleidsvisie Duurzaam gebruik Ondergrond

Het bewaken en stimuleren van de voortgang van de acties uit de rijksbeleidsvisie ‘Duurzaam gebruik ondergrond' is een onderdeel van het project Ondergrond.

Film: Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder maaiveld

Vanuit het project Ondergrond is een bijdrage geleverd aan de film van de gemeente Dordrecht: “ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder maaiveld".

Bodemscan

In opdracht van het project Ondergrond is een scan gemaakt om daarmee als organisatie bodembeleid te ontwerpen en te beheren. Het uitgangspunt voor de ontwikkelde scan is dat beleid en beheer van bodem en ondergrond snel veranderen. Bodembeleid maken en beheren vraagt steeds meer om een integrale aanpak. De Bodemscan is een instrument om die veranderende wereld inzichtelijk te maken binnen een organisatie, zowel op individueel als op organisatorisch niveau. Dit inzicht zorgt voor een verbreding van sectoraal niveau naar een integrale aanpak.

De bodemscan is bij verschillende provincies, gemeentes, RUD's en/of waterschappen uitgevoerd. Als u meer informatie wenst of gebruik wilt maken van de bodemscan, kunt u contact opnemen met irma.kerkhof@rws.nl.

Informatie over hoe de bodemscan werkt vindt u bij Bodembeleid ontwerpen en beheren via de Bodemscan - Op naar 2015

Rapport Financierbare Business Cases Ondergrond

In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant is onderzoek gedaan naar financieel haalbare ondergrondprojecten. Bij de uitvoering van het onderzoek is een aanpak gekozen waarbij ‘van buiten naar binnen’ is gekeken naar ondergrondprojecten. Binnen het onderzoek zijn daarom breed interviews gehouden met stakeholders zowel binnen als buiten het werkveld ondergrond. Zo is er gesproken met banken, pensioenfondsen, fondsbeheerders, drinkwaterleidingbedrijven, energienetwerkbeheerders en andere betrokkenen en initiatiefnemers voor ondergrondprojecten. Het eindrapport en een samenvatting van het rapport zijn in oktober 2014 opgeleverd. Meer informatie hierover en het rapport vindt u bij Publicaties.


beeldmerk UP Convenant BenO