Werkgroep Leren, Ontwikkelen en Implementeren (LO&I)

De werkgroep Leren, Ontwikkelen en Implementeren (LO&I) is ontstaan eind 2012 en heeft gefunctioneerd tot eind 2014. Deze werkgroep was een samenvoeging van de werkgroepen Implementatie en Leren en Ontwikkelen. De reden van de samenvoeging was dat de fase van visievorming is afgerond en de onderwerpen en acties vanuit de twee verschillende werkgroepen in elkaars verlengde liggen of deels parallel liepen. Door de samenvoeging ontstond er meer massa om ervaringen en signalen te delen, acties uit te zetten en elkaar te inspireren.

De werkgroep LO&I heeft zich bezig gehouden met het aanjagen en stimuleren van de transitie van bodem naar ondergrond. Gesproken werd over de ontwikkelingen in het veld op het gebied van transitie en wat de deelnemers hiervan hebben geleerd en waar 'de rest van Nederland' ook iets aan kan hebben of iets mee kan. In de werkgroep waren vanuit de verschillende convenantpartijen deelnemers vertegenwoordigd.

De werkgroep is direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de Bodemscan. Verder zijn tijdens de overleggen ervaringen uitgewisseld rondom praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Eind 2014 is besloten de werkgroep Leren, ontwikkelen en implementeren te beëindigen.

Op het BodemBreed Symposium 2014 heeft de werkgroep nog praktijkvoorbeelden aangedragen voor de sessie van Bodemvisie naar Uitvoering. Dat was de laatste activiteit en een mooie afsluiter. Voor verdere directe uitwisseling van ondergrondkennis en -ervaring kunnen de werkgroepleden in het vervolg gebruik maken van de nieuwe praktijkgemeenschap ondergrond of van de Carrousel Ondergrond en Ordening.


beeldmerk UP Convenant BenO