Activiteiten aanpak spoedlocaties

De aanpak van de spoedlocaties ligt bij de veroorzaker/eigenaar van de locatie. De decentrale overheden hebben het overzicht waar de locaties liggen en wat daar moet gebeuren.

Voor de ondersteuning van de decentrale overheden en de overige aangesloten partijen bij het convenant is er een werkgroep ingesteld. Zij ontwikkelt hiertoe binnen de werkgroep producten die door de decentrale overheid kunnen worden gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen van het convenant ligt bij de decentrale overheden.


beeldmerk UP Convenant BenO