Handreiking spoed humaan diffuus 15 december 2011

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant is gewerkt aan de inventarisatie van locaties die beoordeeld volgens de Circulaire bodemsanering 2009 leiden tot onaanvaardbare humane risico’s (‘humane spoedlocaties’). Deze inventarisatie bleek lastig voor zogenaamde ‘diffuus verontreinigde locaties/gebieden’. Deze notitie geeft een handreiking om in dergelijke gebieden de werkvoorraad1 van ‘humane spoedlocaties’ te bepalen.