Voorbeeldmateriaal communicatie rond spoedlocaties met humane risico's

UP-007_572_343 

Aanpak spoedlocaties

Eind 2010 waren de locaties in kaart waarvan door de bevoegde overheden Wet Bodembescherming is vastgesteld dat er risico's voor de volksgezondheid aanwezig (kunnen) zijn. Het gaat hier om de zogenaamde humane risicolocaties. Per 1 juli 2013 zijn de locaties waar sprake is van ecologische en/of verspreidingsrisico's, bekend.
Op deze pagina staat voorbeeldmateriaal voor overheden om hun communicatie in te richten als binnen hun grondgebied een (of meerdere) risicolocatie is vastgesteld. Deze communicatie is maatwerk, omdat het zich op lokaal niveau afspeelt en de rollen van provincies en gemeenten verschillen. Om deze reden zijn er geen voorbeelden van communicatiemiddelen als brieven, persberichten e.d. opgenomen.

Hieronder staat achtergrondmateriaal dat kan helpen bij het inrichten van het communicatietraject:

Meer informatie

  • Bevoegd gezag Wbb (pdf, 30 kB): voor vragen over de bodemkwaliteit van een concete locatie en de gevolgen daarvan voor de eigenaar, gebruikers of derden
  • Regionale GGD: voor vragen over bodemverontreiniging en gezondheidsrisico's. Klik op onderstaande link voor de GGD bij u in de buurt. U kunt dan het beste vragen naar de deskundige die zich bezighoudt met bodemverontreiniging
  • Bodemhelpdesk : voor algemene vragen over bodemwet- en regelgeving

Downloads

Externe links