Notitie DWA SPF registratie en rapportage, juli 2013

In de AMvB Bodemenergie is het begrip energierendement van het bodemenergiesysteem opgenomen. Dit rendement wordt uitgedrukt in een Seasonal Performance Factor die bij een melding of vergunningaanvraag moet worden opgegeven en tijdens de exploitatiefase moet worden gemeten. In deze rapportage wordt toegelicht hoe dat in z’n werk gaat.