Borging protocollen bodemenergie in regelgeving

Uitleg hoe juridisch geborgd is dat werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem alleen uitgevoerd mogen worden door bedrijven die gecertificeerd en erkend zijn volgens de BRL SIKB 11.000 voor het ondergrondse gedeelte en de BRL KBI 6000 Delen 00 en 21 voor het bovengrondse gedeelte. Daarnaast is met de inspectie leefomgeving en transport (ILT) afgestemd hoe zij de Regeling bodemkwaliteit interpreteren voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen.