Praktijkvoorbeelden bodemenergie

Op allerlei plaatsen in Nederland is men aan de slag met bodemenergie. Deze projecten variëren van onderzoeksvraagstukken tot het opstellen van masterplannen en handreikingen. Hieronder een greep uit praktijkervaringen.

Impuls Lokaal Bodembeheer II
De tweede ILB ronde liep van oktober 2012 tot en met april 2013. Tijdens deze Impuls stond de verbreding van het bodembeleid centraal met de thema's Ondergrond, Ecosysteemdiensten en Professioneel opdrachtgeverschap & handhaving. In het kader van ILB-2 zijn er dus ook een aantal projecten gestart rondom bodemenergie/ondergrond.

De resultaten uit de deelnemende regio's aan de ILB-2 zijn weergegeven met behulp van een kaart van Nederland. Hierop kunt u eenvoudig doorklikken op basis de thema's of regio's waarin u geïnteresseerd bent.

Arnhem: Duurzame ordening van bodemenergie in de ondergrond
De gemeente Arnhem wil het gebruik van bodemenergie stimuleren en reguleren met een structuurvisie (pdf, 3.7 MB).

Gouda: Masterplan WKO Goudse Poort
Het masterplan (pdf, 13 MB) van de gemeente Gouda geeft een leidraad voor de toepassing voor warmte-/koudeopslag (WKO) in de Goudse Poort in Gouda.

Maastricht: Renovatie Het Boostencomplex
De techniek van WKO wordt ook steeds vaker toegepast bij renovatieprojecten (pdf, 334 kB).

Eindhoven: Grootschalig bodemenergiesysteem
Gebouwen op het complex van de TU in Eindhoven worden gekoeld en verwarmd door een grootschalig bodemenergiesysteem (pdf, 940 kB).

Ede: Bodemenergie en brandblusvoorziening
Toepassing van WKO kan worden gecombineerd met andere functies (pdf, 33 kB), zoals brandblusvoorzieningen en grondwatersanering.

Eindhoven: Herontwikkeling en sanering
De herontwikkelingslocatie Strijp-S is het eerste grootschalige initiatief waarbij bodemenergie met sanering wordt gecombineerd (pdf, 230 kB).

Helmond: Industriele toepassing
Door goede koelingsmogelijkheden is ook de toepassing van WKO bij industriele processen toepasbaar (pdf, 374 kB).

Wageningen: Hoge temperatuuropslag
In dit pilot-project wordt hoge temperatuuropslag gecombineerd (pdf, 733 kB) met een een traditioneel bodemenergiesysteem.

Etten-Leur: Bodemwarmtewisselaars
Bij dit project wordt op grote schaal gebruik gemaakt van gesloten systemen ten behoeve van een gehele woonwijk (pdf, 1 MB).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over praktijkvoorbeelden of heeft u zelf een praktijkvoorbeeld, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+.