Regiomiddagen Bodemenergie; het laatste nieuws over bodemenergie

Op 1 juli 2013 treedt het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen in werking. Om een toelichting te geven op dit wijzigingsbesluit, organiseerden Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, SIKB en de decentrale overheden wederom drie regiomiddagen Bodemenergie. Deze middagen vonden plaats op 9 juli in Den Haag, 3 september in Den Bosch en 12 september in Assen.

De implementatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen stond tijdens deze middagen centraal. Deze middagen zijn voornamelijk bestemd voor medewerkers van gemeenten en milieudiensten. In verschillende deelsessies zoomden we in op de thema's beleid en vergunningverlening, melden en registeren en handhaving.