Subsidieregelingen voor bodemenergie

Hier vindt u informatie over de huidige subsidie regelingen voor bodemenergie en de nieuwe ontwikkelingen rondom de financiële regels die bepalend zijn voor de vraag of het gebruik van bodemenergie economisch rendabel is.

Subsidie informatie

Bent u van plan te investeren in warmtevoorzieningen die een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen? De overheid ondersteunt u daarbij met subsidies (financiële bijdrage) en regelingen (belastingvoordeel of een gunstige lening).

Op dit moment heeft de overheid diverse stimuleringsprogramma’s, bijvoorbeeld voor het gebruik van warmtepompen, het doen van duurzame investeringen of de bouw van huizen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan EIA, WBSO, Groen beleggen, SDE en KOMPAS. Deze kunnen in theorie eraan bijdragen om de voorfinanciering van de meerkosten te dekken, de terugverdientijd te bekorten of de exploitatiekosten te dragen. In onderstaande opsomming vindt u een korte toelichting op aantal subsidie regelingen met de relevante links:

Utiliteitsbouw