Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld als ergens interferentie optreedt en een bepaald systeem daardoor niet meer goed werkt?

Vraag

Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld als ergens interferentie optreedt en een bepaald systeem daardoor niet meer goed werkt?

Antwoord

De initiatiefnemer heeft de plicht aan te tonen dat hij met zijn nieuw te installeren systeem niet interfereert met een ander bestaand gemeld systeem. Mocht er interferentie optreden met een onbekend systeem, dan dient de initiatiefnemer dit in privaatrechtelijke sfeer op te lossen. Uiteraard dient de gemeente op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel al het mogelijke te doen om gemelde systemen in beeld te houden.