Moet ik mijn gesloten bodemenergiesysteem melden?

Vraag

Moet ik mijn gesloten bodemenergiesysteem melden?

Antwoord

Ja, per 1 juli 2013 geldt er een meldingsplicht voor dergelijke systemen. Voor grote gesloten systemen met een vermogen van meer dan 70 kW geldt dan ook een OBM. Meldingen van systemen binnen inrichtingen lopen via de Activiteiten Internet Module (AIM) en buiten inrichtingen via het Omgevingsloket Online (OLO).