Mag een gemeente bij bodemenergiesystemen aanvullende eisen stellen?

Vraag

Mag een gemeente bij bodemenergiesystemen aanvullende eisen stellen?

Antwoord

Ja dat mag, maar dit is afhankelijk van de situatie. Gemeenten mogen voor gesloten systemen geen aanvullende regels stellen die zien op de bescherming van de bodem of doelmatig gebruik van bodemenergie. Wel kan de gemeente aanvullende regels stellen over onderwerpen met een ander doel.