Kan een melder/aanvrager één melding of aanvraag doen voor meerdere gesloten bodemenergiesystemen?

Vraag

Kan een melder/aanvrager één melding of aanvraag doen voor meerdere gesloten bodemenergiesystemen?

Antwoord

Ja, dat kan. De regelgeving verplicht een initiatiefnemer niet om voor elk gesloten systeem een aparte melding of aanvraag in te dienen.
De melding is vormvrij. De vereiste gegevens zijn te vinden in de artikelen 1.10 en 1.21a van het Activiteitenbesluit of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Het is dus mogelijk om gebundelde meldingen en aanvragen voor meerdere systemen te doen. De initiatiefnemer maakt daarbij bij voorkeur gebruik van de beschikbare digitale loketten. Voor meldingen volgens het Activiteitenbesluit is dat de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Voor meldingen volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen en aanvragen voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets is het loket het Omgevingsloket online.

Met de loketten kan een initiatiefnemer gebundelde meldingen doen voor zowel gelijksoortige als niet-gelijksoortige systemen. De invoering van de systemen is per soort systeem verschillend.

Gebundelde melding/aanvraag van gelijksoortige systemen met AIM of OLO

Voor gelijksoortige systemen waarvoor alleen de x- en y-coördinaten verschillen, kan de initiatiefnemer alle gegevens kwijt in het meldingsformulier en de invultabel voor x- en y-coördinaten. De gemeenschappelijke gegevens worden eenmalig uitgevraagd en de x- en y-coördinaten kunnen per systeem worden opgegeven.

Gebundelde melding/aanvraag van niet-gelijksoortige systemen met AIM of OLO

Voor niet-gelijksoortige systemen kan de initiatiefnemer in de loketten gegevens met bijlagen bijvoegen.

AIM

Bij de AIM kan de melder ervoor kiezen om alle gegevens met een bijlage aan te leveren of één systeem met het meldingsformulier en de gegevens van de andere systemen met een bijlage.

De x- en y-coördinaten geeft de melder bij voorkeur wel aan in het meldingsformulier. Het bevoegd gezag kan de systemen dan sneller registreren in het Landelijk Grondwater Register. Dit is belangrijk om thermische beïnvloeding van andere systemen te voorkomen.
De melder moet duidelijk aangeven welke gegevens uit het meldingsformulier en de bijlagen bij welk systeem horen.

OLO

In het Omgevingsloket online zitten een aantal verplichte velden in het meldingsformulier. De melder/aanvrager moet in het OLO daarom altijd de gegevens van één systeem in het meldingsformulier opnemen.
Daarnaast voegt de melder/aanvrager bij voorkeur de x- en y-coördinaten van alle systemen toe aan de invultabel. Het bevoegd gezag kan de systemen dan sneller registreren in het Landelijk Grondwater Register. Dit is belangrijk om thermische beïnvloeding van andere systemen te voorkomen.

De overige gegevens van de andere systemen kan de melder/aanvrager met een bijlage toevoegen. De melder/aanvrager moet duidelijk aangeven welke gegevens uit het meldingsformulier, de invultabel voor x- en y-coördinaten en de bijlagen bij welk systeem horen.